Choose the best hosting by reading users web host reviews. Get the best joomla host online.
Odsłony: 1490

Na pewno nie będzie to koniec świata jak to opisuja media systemowe. Moim zdaniem nie będzie żadnej astereoidy.

Spodziewac się mozna za to krachu ekonomicznego oraz III wojny światowej.

 

Tutaj więcej: 23.09.2015

 

Poniżej także specyficzne wydarzenia zaplanowane na wrzesień:

 

1. Koniec operacji Jade Helm ’15 zaplanowany jest na wrzesień 2015 r.

Jade Helm to „realistyczne” ćwiczenia wojskowe na terenie 7 stanów, trwające 8. tygodni w które zaangażowane są elitarne oddziały wojska USA. Oddziały mają „działać w ukryciu” pośród ludności cywilnej. Niektórzy obserwatorzy wskazują, że rząd amerykański przygotowuje się w ten sposób do wprowadzenia stanu wojennego.

2. Siedemdziesiąta sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ będzie poświęcona głosowaniu nad uznaniem „państwa palestyńskiego” w dniu 15 września 2015 r.

Jest prawdopodobne, że Rada Bezpieczeństwa ONZ ustanowi państwo palestyńskie, co będzie oznaczało, iż podzielona Jerozolima jest stolicą zarówno Izraela, jak i Palestyny. Granica wyznaczona w 1967 r. stanie się ostateczną linią podziału między tymi narodami. Ponadto Watykan podjął kolejne kroki w kierunku uznania Palestyny państwem, podpisując (w wyniku trwających 15 lat negocjacji) pierwsze porozumienie regulujące działalność kościoła rzymskokatolickiego na tym obszarze.

3. Obecna Szmita kończy się 13 września 2015 r.

Każdy okres 7 lat jest w judaizmie określany mianem roku szabatowego lub Szmity, który to termin oznacza „umorzenie długów”.

„Pod koniec siódmego roku przeprowadzisz darowanie długów. Na tym będzie polegało darowanie długów: każdy wierzyciel daruje pożyczkę udzieloną bliźniemu, nie będzie się domagał zwrotu od bliźniego lub swego brata, ponieważ ogłoszone jest darowanie ku czci Pana.” Pwt. 15:1.

Znajdujemy się obecnie w roku Szmity, który rozpoczął się 13. 09. 2014 r. Okres ten kończy się dnia 13. 09. 2015 r. Na ten dzień przypada żydowskie święto noworoczne Rosz ha-Szana, które rozpoczyna się o zachodzie słońca.

4. Rok Jubileuszowy rozpoczyna się z dniem 23 września 2015 r.

W 25. rozdziale Księgi Kapłańskiej, wersy 8-10, czytamy:

„Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, tak że czas siedmiu lat szabatowych będzie obejmował czterdzieści dziewięć lat. Dziesiątego dnia, siódmego miesiąca zatrąbisz w róg. W Dniu Przebłagania zatrąbicie w róg w całej waszej ziemi. Będziecie święcić pięćdziesiąty rok, oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz – każdy z was powróci do swej własności i każdy powróci do swego rodu.”

Rok Jubileuszowy wypada co każde 50 lat. W tym czasie wszystkie długi zostają umorzone, a niewolnicy i więźniowie wyswobodzeni. Rok ten rozpoczyna Dzień Pojednania, najświętszy w żydowskim kalendarzu. Jest to dzień pokuty za grzechy, postu i modlitwy. Zaczyna się on pod koniec Święta Trąbek (Rosz ha-Szana)10. dnia 7. miesiąca (Tiszri). Dzień Pojednania zwany jest również Dniem Sądnym. Mówi się, że zwiastuje on „Dzień Pański”.

Ostatnim Rokiem Jubileuszowym był rok 1967, w którym, w dniach 5-10 czerwca, Izrael pokonał Egipt, Jordanię i Syrię oraz zajął półwysep Synaj, Strefę Gazy, Zachodni Brzeg Jordanu, wschodnią Jerozolimę i Wzgórza Golan.

Od czasu wniebowstąpienia Jezusa miało miejsce 40 Roków Jubileuszowych. Liczba 40 jest istotna w Biblii. 40 odnosi się do okresu próby, np.: 40 lat pobytu Mojżesza w Egipcie, 40 lat od czasu Wygnania aż do śmierci Mojżesza, 40 lat spożywania manny przez Izrael, 40 dni spędzonych przez Mojżesza na górze Synaj podczas gdy przez ten czas dzieci Izraela były wypróbowane przez Boga, 40 lat wędrówki Izraela, 40 lat rządów Dawida jako Króla Izraela, 40 lat rządów Salomona, 40 dni pobytu Jonasza w Niniwie, 40 lat panowania Jozjasza nad Judą, 40 dni postu Jezusa na pustyni przed Jego kuszeniem i wreszcie 40 dni nauki po Jego zmartwychwstaniu, a przed wniebowstąpieniem.

5. Czwarty krwawy księżyc z obecnej tetrady biblijnej przypada na 28 września 2015 r.

Zaćmienie księżyca ma miejsce podczas przejścia naszej planety między Słońcem, a księżycem. Niektóre promienie słoneczne zakrzywiają się wokoło ziemi, wskutek czego księżyc wydaje się być zabarwiony na czerwono w czasie jego całkowitego zaćmienia. Zjawisko to nazywane jest „krwawym księżycem”. Mianem tetrady określamy 4 następujące po sobie, pełne zaćmienia księżyca. W Księdze Joela przeczytamy, że : „Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny.” (Ks. Joela 2: 31).

6. Muzułmańskie Święto Ofiarowania Id al-Adha przypada na 23 września 2015 r.

To najważniejsze święto muzułmańskie upamiętnia wolę „Ibrahima” (Abrahama) by rzekomo złożyć w ofierze Bogu swojego syna Izmaela. Tak naprawdę jednak synem tym był Izaak, którego to nasienie pobłogosławił Bóg i którego chciał poświęcić Abraham, a nie Izmael.

7. Okultyści związani z ruchem New Age twierdzą, że rok 2015 jest międzynarodowym „Rokiem Światła”/”Wielkiej Przemiany”

Pogański ruch New Age, znany także jako system Bestii/Antychrysta przekonuje miliony do swojej pokrętnej idei wkroczenia w nową rzeczywistość- Piąty wiek (Wodnika). Krótko rzecz ujmując, ci neopoganie wierzą, iż ludzie są w stanie stać się boskimi, wszechwiedzącymi istotami, jeśli posiądą „nowe pojmowanie prawdziwej natury naszej rzeczywistości”. Dokładnie w ten sam sposób Szatan skusił Ewę do zjedzenia owocu z drzewa poznania dobra i zła (por. Ks. Rodz. 2:9 oraz 2 Kor. 11:14-15).

8. Prorocze programowanie (ang. „predictive programming”- przyp. Tłum.) w mediach głównego nurtu ostrzega nas przed 23 września 2015 r.

Rozumiemy, że elita ma określone „zasady postępowania”, których musi przestrzegać. Jedna z nich obliguje ich do ostrzegania przed masowymi rytuałami/terrorystycznymi atakami fałszywej flagi. Nie jest istotne, jak bardzo zawoalowane mogą być to wskazówki, albo jak wielce nieprawdopodobnym wydaje się fakt odkrycia ich przed danym zdarzeniem.

Dla przykładu w odniesieniu do filmu „Evan Wszechmogący” wymienia się 22 września jako ostatni dzień, by „wejść do arki”. Jest to jawne szyderstwo z Arki Noego i wielkiego potopu mającego oczyścić świat. Akcja filmu „Igrzyska Śmierci” (ang. „The Hunger Games” – przyp. tłum.) rozgrywa się w bogatym mieście stołecznym państwa totalitarnego, zwanym Kapitol, które twardą ręką zarządza osiedlami biedoty żyjącej w skrajnym ubóstwie. Odzwierciedla to plany utworzenia w Ameryce 11 megamiast. W każdym z nich ma mieszkać 6 milionów ludzi, a w sumie liczyć one mają 66 milionów obywateli. Innym przesłaniem w tym filmie jest stwierdzenie, że obywatele są własnością państwa i to państwo ma władzę nad życiem i śmiercią każdego z nas. Wiele innych, nowych filmów, takich jak „Zapowiedź”, „Kraina Jutra” czy „Dzień Zagłady” (ang. odpowiednio: „Knowing”, ”Tomorrowland” i „Deep Impact”- przyp. tłum.) również wskazuje na wydarzenia mające mieć miejsce we wrześniu.

9. Francuski minister ostrzega, że „chaos klimatyczny” rozpocznie się 23 września 2015 r.

Dnia 13 maja 2014 r. podczas wspólnego wystąpienia Johna Kerry’ego i francuskiego ministra spraw zagranicznych Laurenta Fabiusa padły następujące słowa: „Jak powiedziałem, zostało nam 500 dni by uniknąć chaosu klimatycznego. Wiem, że prezydent Obama i sam John Kerry są zaangażowani w tę sprawę i jestem pewien, że z pomocą ich i wielu innych sprzymierzeńców osiągniemy sukces w tej szalenie ważnej kwestii.”

10. Papież Franciszek odwiedzi Stany Zjednoczone i wygłosi przemowę przed Kongresem 24 września 2015 r.

Wrześniowa wizyta papieża kościoła rzymskokatolickiego w parlamencie amerykańskim będzie wydarzeniem bezprecedensowym w historii USA, gdyż nigdy wcześniej żaden biskup Rzymu ani przywódca religijny nie miał takiej sposobności.

Pojawia się pytanie jaki związek ze zmianami klimatycznymi czy nawet astrologią ma papiestwo, jak również dlaczego Watykan „dzieli swoją przestrzeń” z teleskopem o nazwie „Lucyfer” w Obserwatorium Watykańskim na górze Mount Graham w Tucson w stanie Arizona.

Amerykański kapłan katolicki, brat Malachi Martin stwierdził, iż „najwyższe kręgi władzy we Watykanie wiedzą, co się zbliża w kierunku ziemi i że będzie to miało kolosalne znaczenie w nadchodzących latach”.

Jeśli byłbyś, czytelniku, głową kościoła katolickiego, to czy pozwoliłbyś na coś takiego? Odpowiedź brzmi „tak”, jeśli otwarcie czciłbyś Lucyfera podczas watykańskich ceremonii wielkanocnych. Na jednym z dostępnych w internecie nagrań w trakcie tegorocznej wigilii paschalnej w Watykanie widzimy kapłana śpiewającego:

„Ognisty Lucyfer odnajduje ludzkość/Mówię: O, Lucyferze, który nigdy nie zgaśniesz/Chrystus twym synem jest/Ten, który powrócił z piekła i zesłał swe światło pokoju na ludzkość/Żyje i króluje teraz i na wieki”.

Z kolei Jose Gabriel Funes, argentyński jezuita i obecny dyrektor Obserwatorium Watykańskiego, stwierdził, że „życie pozaziemskie nie tylko istnieje we wszechświecie, są oni „naszymi braćmi”, ale też gdy nastąpi jego manifestacja, potwierdzona zostanie prawdziwość wiary (rzymskokatolickiego) chrześcijaństwa i panowania Rzymu”.

Mówi się, że papież Franciszek odegra znaczącą rolę w przygotowaniu społeczeństwa do akceptacji istnienia pozaziemskich istot, tj. „obcych”.

11. NORAD przenosi się pod ziemię u podnóża góry Cheyenne w 2015 r.

Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej (NORAD) ma w planach przeniesienie swojej siedziby do bunkru położonego u podnóża góry Cheyenne. W kwietniu tego roku Pentagon zawarł opiewający na sumę 700 milionów dolarów kontrakt z Raytheron Company, jednym z największych koncernów zbrojeniowych, zlecający firmie instalację nowego wyposażenia wewnątrz góry. Wydaje się, że elita zwiększa tempo przygotowań do ataku bronią elektromagnetyczną. Podczas gdy zainteresowanie reszty społeczeństwa przekierowano na programy typu reality show, doniesienia z tabloidów czy propagandę agendy LGBT, elita wydaje pieniądze z kieszeni podatnika na konstrukcję szeregu podziemnych schronów na całym świecie. Wyposażone są one w zapasy żywności, wody, broni, leków i wszystkiego, o czym tylko można pomyśleć, a co jest potrzebne do przeżycia w takich warunkach przez dłuższy czas. Gdy elity wchodzą do swych bunkrów, my, czyli ci, którzy ufundowali to ogromne przedsięwzięcie, ucierpimy na tym, czego oni się spodziewają, niezależnie od tego, czy będzie to atak elektromagnetyczny, jądrowy, uderzenie asteroidy itp.

W 6. rozdziale Apokalipsy Św. Jana przeczytamy zaś następujące słowa: „A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogacze i możni, i każdy niewolnik, i wolny ukryli się do jaskiń i górskich skał. I mówią do gór i do skał: „Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka, bo nadszedł Wielki Dzień Jego gniewu, a któż zdoła się ostać?”.

Czy w obliczu tych niepokojących wieści zwrócisz się do Pana Jezusa Chrystusa?

Jest tylko jeden sposób, by ustrzec się Bożego gniewu. Jest nim zbawienie poprzez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie jesteś zbawiony/a, to nie jest za późno! Zwróć swoje serce i życie ku Niemu, żałuj za swoje grzechy, uwierz, że Chrystus zapłacił na krzyżu za nasze grzechy i zmartwychwstał trzeciego dnia, pozostań Mu posłuszny/a, a OSIĄGNIESZ ZBAWIENIE! Nasz Pan jest skory do wybaczenia. Jeśli pożałujesz swych grzechów, Duch Święty poprowadzi cię.

Zostań ochrzczony poprzez pełne zanurzenie w wodzie: „Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem.” Jana 3:5.

„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony.” Rzym. 10: 9-11.

„Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając na niej wśród dziękczynienia.” Kol. 4:2

 

http://detektywprawdy.pl/2015/08/02/co-sie-wydarzy-we-wrzesniu-2015-r-11-zastanawiajacych-faktow/

Odsłony: 306

Witamy

 

Nasza strona drogadonieba.pl powstała z inicjatywy kilku osób, które poznały się na Forum Chrześcijan Biblijnych. Naszym celem jest pokazanie prawdy biblijnej oraz naśladowanie Jezusa Chrystusa. Nie należymy do żadnej religii, nie pobieramy żadnych składek, nie mamy swych kościołów ani pastorów, co jest zgodne z Pismem Świętym.

Jesteśmy nowo narodzonymi chrześcijanami. Niektórzy nazywają nas chrześcijanami pierwotnymi,  inni zaś biblijnymi.

W tym świecie pełnym trudności i zła, staramy się pokazać jaka droga jest najbardziej właściwa. Taką drogą jest tylko i wyłącznie Jezus Chrystus - nasz zbawiciel, co jest zgodne z jego nauczaniem:

Jana 14.6

" Ja jestem drogą prawdziwą do życia. Każdy dochodzi do Ojca tylko przeze Mnie."

Jana 10

 (9) Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie"

 

Dobrze obrazuje cytaty z Jana ten oto obrazek:

 

 

Dla nie znających angielskiego ściągawka:

Only one way to God - jedyna droga do Boga

Dead end - konieć życia, śmierć

i told you  to ask for direction - prosiłam Cię o wskazanie kierunku

But i tought all roads lead to god - ale myślałem, że wszytskie drogi prowadzą do Boga

 Napis 'sin' na rzece oznacza - grzechy

 

Nie ma innej możliwości zbawienia jak przez Jezusa Chrystusa. Żaden kościół ani kapłan nie może nas zbawić. Większość z nas była członkami Kościoła Katolickiego, z którym obecnie nie utożsamiamy się ze względu zarówno na jego negatywną historię, jak i obecne odstępstwo od wiary i Słowa Bożego.

Na poniższym obrazku mamy przykład jak daleko w historii sięga okultyzm i pogaństwo Kościoła Katolickiego:

 kosciolszatana1

Kogo Biblia nakazuje nazywać swym ojcem?

Mateusza 23,9

"Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie.
Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus."

Czy 10 przykazań Kościoła Katolickiego jest tożsame z Biblijnym dekalogiem?

Sprawdźmy w Biblii, Katechizmie, albo chociażby w Wikipedii:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dekalog

Kościół naturalnie uzasadnia swoją interpretację:

http://www.przewodnik-katolicki.pl/nr/ksiadz_odpowiada/dekalog_a_kult_obrazow.html

Oceńcie sami, chociażby przy pomocy konfrontacji z tymi słowami wypowiedzianymi przez Jezusa:

Mateusza 5, 17-20

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 18 Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 19 Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. 20 Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.”

Niezgodny z Biblią jest również m.in. kult maryjny, celibat, pobieranie opłat za sakramenty, modlitwy za zmarłych, objawienia fatimskie, czy pośrednictwo świętych na co ewidentnie wskazuje cytat z Listu Pawła do Tymoteusza:

"Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus."   (1Tym. 2; 5)

A także Dziejów Apostolskich:

"I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni." Dz. Ap. 4; 12
 

Nie rozwodząc się dłużej na kwestią wiarygodności Kościoła Rzymsko-Katolickiego polecamy dwa filmy poruszające to zagadnienie oraz własne studiowanie tego tematu w miarę, możliwości, ciekawości i chęci.

http://www.youtube.com/watch?v=vQ-u22Zqfhs

http://www.youtube.com/watch?v=zMuq3TxCLrU

Ocenę naturalnie pozostawiamy Tobie, drogi czytelniku. Mamy jednak głęboką wiarę i nadzieję, że przemówią do Ciebie fakty. Musisz jednak przygotować się, że Twój umysł może nie będzie z początku skory do szukania prawdy, bo jest w różnym stopniu owładnięty fałszywymi doktrynami i przekłamaniami na wielką skalę. Do tego dochodzi aspekt walki duchowej o Twoją i Moją duszę, o czym mówi Słowo Boże w liście do Efezjan, rozdział 6:

„Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich.”

Z tego powodu na końcu tego artykułu znajdziesz modlitwę o zbawienie duszy, która powinna pomóc Ci w kolejnych dniach znaleźć czas i zapał do poszukiwania prawdy. Proste Słowa oznaczające oddanie Chrystusowi są bardzo często pierwszy i jak potwierdzają liczne świadectwa niezmiernie ważnym krokiem na drodze nowego, cudownego życia z Bogiem. Jeśli jest to Twoje pierwsze zetknięcie z tą tematyką możesz również napisać do nas, zarówno na forum, lub też drogą mailową (e-mail znajdziesz w dziale kontakt). Możemy zorganizować modlitwę w Twojej intencji. Ta inicjatywa na forum przyniosła już wiele dobrego.

2 część

Kontynuując. Nasz świat jest światem przepełniony złem, którego nie widać. Tak, nie przywidziało Ci się, bo nie chodzi o to co wszyscy widzimy w mniejszym lub większym stopniu. Wojny, głód, bieda, wykorzystywanie seksualne, przemoc, degradacja moralna społeczeństw, propagowanie homoseksualizmu, seksu jako używki czy też sportu, różnice dobrobytu krajów, regionów, oziębłości, zdrady, kumoterstwa, cwaniactwa, uzależnienia od lichwy, wszechobecnych wpływów korporacji, wyzysku, sprzedajności polityków etc. etc… My pragniemy zwrócić Twoje oczy na zło którego nie widać na pierwszy rzut oka, a które tłumaczy stan faktyczny naszego świata, państwa, rodzin i serc ludzkich. Chodzi o to zło, którego na co dzień nie ma prawa dostrzec zmanipulowany, zindoktrynowany od wczesnego dzieciństwa człowiek. Czy to w Polsce, USA, Rosji czy Bangladeszu. Cały świat opływa w kłamstwie i gnije od środka. Mimo starannego makijażu trudno nie czuć fetoru gnijącego, rozkładającego się świata – cywilizacji bezmiaru postępu i braku jakichkolwiek ograniczeń. Cywilizacji Szatana.

Standardowo ocenę pozostawiamy Tobie, drogi czytelniku. Przedstawimy tylko kilka faktów na to, że nasza Ziemia jest polem bitwy między wykorzystywanymi ludźmi. Wykorzystywanymi (świadomie lub nieświadomie) przez zło, które panoszy się i zabija codziennie niewinnych ludzi.

Historia edenu,

Księciem tego świata jest szatan, (cytat)

Ludzie wybrali,

Kulty egipskie, symbole. Obelisk jako związek z KRK (ewentualnie inna symbolika jeszcze)

Szatan w muzyce,

Szatan w polityce,

Szatan w biznesie,

Głównie symbole. Myślę, że nie ma potrzeby opisywania historii Illuminati itd. Itp.

3 część

Jaka jest rola chrześcijan w tym świecie?

Walka toczy się pomiędzy dobrem, a złem niczym w pięknej historii z dzieciństwa. Jak wiemy, dobro zawsze na końcu wygrywa i każdy rycerz o szlachetnym sercu nienawidzi zła i pragnie zwyciężać je i bronić innych ludzi przed jego atakami. Dlatego też słudzy Chrystusa na Ziemi, są po to, aby obnażać zamiary szatańskie i zwalczać wpływy ciemności nadanym im przez Króla Królów autorytetem.

4 część

Reasumując, żyjemy w bardzo ciekawych, unikatowych dziejach Ziemi. Rozwój technologii informacyjnej pozwala dotrzeć do każdego zakątku świata z prędkością światła. Czasy w których elity mogły kontrolować szarego człowieka i zniewalać do własnych celów minęły bezpowrotnie. Świadomość ludzi rośnie z każdym dniem. Z każdym dniem głośniej jest o ponownym przyjściu prawowitego Króla, który dokona sądu na synami ciemności. Przyszło nam żyć w CZASACH OSTATECZNYCH. Świadczy o tym wiele proroctw Apokaliptycznych, które spełniają się na naszych oczach. Mamy niepowtarzalną okazję, jakiej nie miał nikt z żyjących przed nami. Badać i utwierdzać się w tym, że Biblia mówi prawdę, Jezus Chrystus żyje i ma wszelką moc daną mu od Ojca. Moc tę widać pośród prawdziwie wierzących, gdzie manifestują się niezliczone cuda.

  Z miesiąca na miesiąc powiększa się liczba osób mających świadomość, iż żyjemy w czasach końca, które dosadnie opisuje apokalipsa apostoła Jana.

(Tutaj można myślę nakierować na dział z proroctwami, aby nie przedłużać tego wstępu, który i tak po tym opisie i zdjęciach dot. Działalności złego będzie dość obszerny)

 

 

5 część

 Wielu z nas ponownie narodziło się w bólu, troskach, upokorzeniu w braku nadziei. To Jezus i Biblia okazały się ostatnią deską ratunku.

    Użytkownicy z forum, których bez mała jest już setka. To ludzie, którzy tak jak i ty teraz przechodzili przez rozterki na tematy sensu życia, powodów takiego, a nie innego stanu faktycznego świata, który nas otacza i stopnia jego zezwierzęcenia i upodlenia. Wielu z nas było w podobnych lub większych tarapatach duchowo-emocjonalnych zanim poznaliśmy Pana i przyjęliśmy z otwartym sercem Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciele. Uwierz nam, że życie od tego czasu zaczyna się zmieniać. Jeśli uwierzysz i szczerze się pomodlisz TERAZ – Chrystus przybędzie by Cię uratować. Bóg stworzył nas wolnymi, czyli tymi, którzy mogą go odrzucić. Wielu ludzi tak właśnie robi – świadomie lub nie odrzuca Bożą Miłość i Pomoc. To bardzo smutne, jak daleko jest przeciętny człowiek od Boga, który tylko czeka na to by móc ruszyć z pomocą. Odrzuć obraz Boga jako surowego dziadka z rózgą, a uwierz w prawdziwe Jego oblicze jakim jest Miłość warta męki, opluwania i upokarzania Jego ukochanego Syna. Jezus Cię Kocha bardziej niż mógłbyś sobie to wyobrazić. Zaufaj mu więc TERAZ tak mocno jak potrafisz i uwierz w to, że może zmienić Twoje życie jak i zmienił wielu z nas i milionów Chrześcijan na całym świecie. Dołącz do grona ludzi, którzy nie poddają się złu tego świata, a są podtrzymywani przez Miłość która zwyciężyła świat, jak napisano:

„Jam zwyciężył świat” (J 16,33)

On jest Miłością: W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, ale że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze” [1Jn 4,9-10].

Możesz pomodlić się zamieszczoną poniżej modlitwą, lub własnymi słowami, które wyrażą Twoją skruchę i chęć przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Twojego Pana i Zbawcę. Dostąp więc TERAZ tego wielkiego cudu w Twoim życiu:

""Kochany Panie Jezu! Dziękuję Ci za wszystko, co dla mnie zrobiłeś: za to, że dziś mnie odnalazłeś i pomogłeś mi pojąć Twoją wspaniałą dobrą nowinę o zbawieniu. Wiem, że z powodu mojej grzeszności sprawiedliwie zasłużyłem na wieczne potępienie, ale Ty poniosłeś na Krzyżu całą należną mi karę. Dzięki Ci za to. Proszę, zbaw mnie, daj mi nowe, wieczne życie, zamieszkaj w moim sercu, zajmując w nim należne Ci miejsce Pana i przemieniaj mnie na Swoje podobieństwo""

 

 

 Dajcie się poprowadzić Jezusowi, zaufajcie Mu
 
"„Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego"
 


Masz jeszcze szanse na ocalenie. Nie tacy jak Ty się nawracali.

Jak mozna ujść przed Uciskiem mówi Łukasz:

"

„ czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym”
Łukasza 21:36"
 
 Masz wątpliwości? napsiz do mnie lub zajrzyj na forum, na pewno ktoś odpowie...Nie jesteś Sam/a.
 
 
Tutaj teksty wspomagające:
 

 

 

Tekst napisany przez Piotra Zimbardera oraz Roberta Wyrębskiego

 

Joomla 1.7 Themes designed by Baseball Jacke